Programy spedycyjne i logistyczne

Sprawna obsługa kluczowych procesów w firmie spedycyjnej

Oprogramowanie dla firm transportowych i spedycyjnych

Moduł "Logistyka i sprzedaż" został stworzony by wspierać średnie i duże przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności biorąc pod uwagę firmy wieloodziałowe i wielomagazynowe.Jest to narzędzie dla wymagających managerów potrzebujących kompleksowych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw oraz sprzedażą.

Decydując się na to rozwiązanie możesz między innymi:
Optymalizować stany magazynowe
Sprawować całkowitą kontrolę nad obsługą transakcji handlowych
Zarządzać cennikami
Zarządzać rabatami
Zarządzać akcjami promocyjnymi


Specyfikacja produktu:

Zamówienia do dostawców

Zamówienia wyliczane są w oparciu o dane historyczne oraz na podstawie prognozowanych rozchodów całej sieci. Pomaga to w konstruowaniu precyzyjnych zamówień dbając o najlepsze zaopatrzenie przedsiębiorstwa.

Kontrahenci

W systemie przechowywane są szczegółowe informacje na temat kontrahentów. Takie jak: dane identyfikacyjne i teleadresowe, numery kont bankowych, zdefiniowane warunki handlowe itd.

Ceny i rabaty

Możliwe jest zdefiniowanie cen oraz rabatów dla konkretnych towarów lub grup towarów.

Rozbudowana struktura przedsiębiorstwa

System umożliwia różnorodne metody rozliczania magazynów: FIFO, LIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie etc.

Dostawy

Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów system umożliwia generowanie propozycji zamówień do dostawców wspierając się aktualnymi stanami magazynowymi, zarejestrowanymi zamówieniami, stanem towarów w drodze oraz prognozę popytu bazując na danych historycznych.

Proces sprzedaży

Intuicyjny i precyzyjny dzięki czemu obsługa zamówień szybko staję się półautomatyczna, a proces staje się bardzo płynny. Dodatkowo system posiada funkcje ułatwiające wykonywanie poprawek takie jak: obsługa zwrotów, reklamacje jakościowe oraz zbiorcze korekty.

Korzyści z wdrożenia Systemu "Logistyka i spedycja":

Możliwość poprawy uzyskiwanych wyników sprzedażowych przy zmniejszeniu kosztów związanych z obsługą tych procesów
Zaoszczędzenie czasu dzięki półautomatyzacji większości procesów
Wydajne zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi przedsiębiorstwa oraz gospodarką magazynową
Usprawnienie obsługi kluczowych procesów co wiąże się ze zwiększeniem wydajności sprzedaży i logistyki oraz poprawą relacji z klientami i partnerami handlowymi
Automatyzacja pracy pozwalająca wyeliminować błędy oraz opóźnienia w dostarczaniu towarów oraz dokumentów handlowych
Możliwość przeprowadzenia wielowymiarowych analiz danych sprzedażowych i logistycznych
Wydajne i efektywne planowanie, pilnowanie i raportowanie sprzedaży