Rejestrator czasu pracy

Kompleksowe zarządzanie czasem pracy pracowników.

Moduł umożliwia łatwą rejestrację i kontrolę czasu pracy pracowników firmy.

Ewidencja umożliwia przypisanie określonego czasu pracownika do zadania, kontrahenta lub czynności.
Każdy pracownik ma udostępnione wspomaganie ewidencji, które łatwo pozwala się przełączać między jego klientami/zadaniami, co ułatwia wprowadzanie danych.

Moduł daje możliwość analizy czasu pracy dla jednego pracownika, grupy lub całej firmy z podziałem na zadania,kontrahenta lub określoną listę czynności.

Moduł jest zintegrowany z modułem sprzedaży i pozwala analizować rentowność kontrahenta w okresie. Rentowność jest kalkulowana na podstawie sprzedaży dla kontrahenta, wykonanego czasu dla niego i stawki kosztowej dla danego pracownika.

Specyfikacja produktu:

Łatwy dostęp

Każdy z pracowników może mieć dostęp do systemu posiadając jedynie dostęp do internetu i przeglądarki internetowej.

Kompatybilny

Moduł współpracuje ze wszystkimi rozwiązaniami Commersoft jak i również może zostać użyty samoistnie.

Korzyści z wdrożenia Modułu "RCP":

Zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do informacji na temat roboczogodzin
Usprawnienie sposobu rozliczania czasu pracy przez kadrę zarządzającą
Łatwa obsługa systemu niezależnie od stopnia zaawansowania użytkowania komputera
Weryfikacja rentowności kontrahenta