Moduł Umowy i Sprzedaży Biura Usług

Zarządzanie umowami, zleceniami i fakturami.

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji.

Moduł "Umowy" automatyzuje proces wystawiania powtarzających się faktur oraz wspiera zarządzanie umowami.Ten moduł uwzględnia:
Ewidencję parametrów umowy outsourcingowej
Ustalenie workflow organizacji umowy (poprzez definicję ścieżki jej realizacji)
Automatyczne generowanie faktur według parametrów umowy z klientem
Rejestracja usług dodatkowych
Rejestracja czasu pracy
Masowe fakturowanie
Wysyłka faktur w formacie PDF
Udostępnianie faktur w Dzienniku Kancelaryjnym klienta

Specyfikacja produktu:

Intuicyjność

Obsługa systemu jest bardzo intuicyjna. Pozwala to na posługiwanie się systemem przez osoby posiadające niewielkie doświadczenie w pracy z komputerami i w księgowości.

Kompatybilny

Moduł współpracuje ze wszystkimi rozwiązaniami Commersoft.

Korzyści z wdrożenia modułu "Umowy":

Automatyzacja procesów związanych z fakturami
Zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej
Proste i sprawne przeglądanie i szukanie dokumentów