System ERP do zarządzania informacją

Zintegrowana komunikacja i wymiana danych pomiędzy oddzielnymi systemami.

Przesyłanie zunifikowanych protokołów pomiędzy różnymi platformami bazodanowymi.

Wykorzystanie modułu "Connector" pozwala na wykonywanie przesyłu informacji z Commersoft ERP do systemów zewnętrznych oraz otrzymywanie informacji do systemu Commersoft ERP.

Specyfikacja produktu:

Integralność

System pozwala na połączenie dowolnych rodzajów i formatów otrzymywania i przekazywania informacji.

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesyłane informacje są zabezpieczone specjalnymi protokołami zapewniającymi szyfrowanie.

Korzyści z wdrożenia Modułu "Connector":

Ujednolicenie miejsca przechowywania i zarządzania informacjami i dokumentami przedsiębiorstwa
Stworzenie integralnej platformy pomiędzy różnymi systemami
Zaoszczędzenie czasu dzięki półautomatyzacji większości procesów