Zarządzanie talentami przez oprogramowanie HR

Elektroniczny system zarządzania informacjami o pracownikach.

Zdalny obieg informacji i dokumentów kadrowych.

Moduł "Oprogramowanie HR" stworzony został by wspierać zarządzanie kadrą pracowniczą. Pozwala on na elektroniczną wymianę ważnych dokumentów (np. paski z wynagrodzeniami, plany urlopowe, PITy), dostęp do danych kadrowych i akt.Moduł ten dodatkowo pozwala:
Wielowymiarową analizę informacji pracowniczej
Sporządzanie raportów
Wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu

Specyfikacja produktu:

Wygoda

Niezależnie od miejsca każdy z użytkowników (w tym często delegująca kadra menedżerska) ma dostęp do systemu za pośrednictem przeglądarki internetowej.

Szybkość

Dane wprowadzane do systemu są widoczne od razu. Pozwala to skrócić czas interwencji oraz oczekiwania na uzyskanie dokumentacji zwrotnej.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dokumenty przechowywane są na serwerach Commersoft co gwarantuje najwyższej jakości zabezpieczenia.

Precyzja

Informacje oraz dokumenty widoczne są przez śliśle określone i wskazane osoby. Gwarantuje do kontrolę nad przekazywanymi informacjami.

Korzyści z wdrożenia Modułu "Opragromowanie HR":

Sprawnie działające mechanizmy pozwalają na niezakłócony przepływ informacji do kierownictwa
Zredukowanie do minimum ryzyka przekazania dokumentów w niepowołane ręce
Odejście od papierowych dokumentów podatnych na zniszczenie, zgubienie i bezład
Proste i sprawne przeglądanie i szukanie dokumentów
Dokumenty pomiędzy użytkownikami przekazywane są w czasie rzeczywistym