B2B(Elektro) - Business to Business - Elektrotechnika

Narzędzie współpracy dla handlu elektrotechniką.

Wsparcie w zarządzaniu handlem produktami elektrotechnicznymi z partnerami biznesowymi.

Moduł B2B(Elektro) jest stworzony by zapewnić kompleksową obsługę relacji handlowych pomiędzy dystrybutorem elektrotechniki, a klientem biznesowym (np. pośrednikiem, sklepem). Pozwala zautomatyzować proces obsługi zamówień dla klienta biznesowego.Dystrybutor udostępnia swoim parterom handlowym poprzez przeglądarkę internetową kompletne informacje takie jak:
Katalog produktów i ich dostępność
Historia otrzymanych i dokonanych zamówień
Historia wysłanych ofert i zapytań ofertowych
Faktury
Rozliczenia
Limity kredytu kupieckiego
Ceny oraz indywidualne rabaty
Szczegółowe dane o klientach biznesowych
Reklamacje
System jest dodatkowko wyposażony w zróżnicowane narzędzia, np:
Moduł zamówień - zoptymalizowany ekran, umożliwiający szybkie wprowadzenie zamówienia
Moduł faktury - archiwum e-faktur - możliwość wyszukania i pobrania wystawionych przez dystrybutora dokumentów sprzedaży
Moduł rozrachunki - aktualny stan rozrachunków między partnerami
Raporty - moduł udostępniający raporty transakcjach w formacie XML

Zarządzanie Informacją Techniczną - ETIM:

Dla usprawnienia procesu wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z elektrotechniką powstał zunifikowany system opisu produktów. Nasze rozwiązanie biznesowe jest wyposażone w taki mechanizm.

ETIM stanowi ujednoliconą klasyfikację produktów elektrotechnicznych, zaprojektowaną tak, aby ułatwić wszystkim podmiotom w tym sektorze jednoznaczną i skuteczną komunikację dotyczącą tych wyrobów. Klasyfikacja ta obejmuje klasę produktów oraz cechy (parametry), które są opisane w znormalizowany sposób. Oprócz tego, każda klasa posiada różne synonimy. To sprawia, że wyszukiwanie właściwego produktu jest dużo prostsze dla wszystkich. Klasyfikacja produktów i ich jednoznaczny opis zapobiegają językowemu zamieszaniu i błędom, pozwalają zidentyfikować produkt i handlowe dane w standardowy sposób oraz wymienić je w formie elektronicznej między różnymi partnerami biznesowymi.

Specyfikacja produktu:

Personalizacja

Dopasowujemy parametry systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Konstruujemy relacje w systemie spełniające wymagania danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo zapewniamy bezpieczeństwo przechowywania danych oraz przesyłu danych pomiędzy powiązanymi kontrahentami.

Komfort użytkowania

Przejrzysty układ okien i specjalnie dobrana paleta barw zapewniają najwyższy komfort w użytkowaniu. Stonowana kolorystyka, intuicyjne funkcjonowanie oraz logiczne ułożenie elementów w systemie pozwala z tą samą lekkością i przyjemnością obsługiwać system niezależnie od spędzonego nad nim czasu.

Profesjonalna komunikacja

Wszystkie dokumenty oraz wiadomości pomiędzy powiązanymi ze sobą partnerami biznesowymi są przekazywane natychmiast. Jest to ogromne ułatwienie i przyspieszenie wszelkiego rodzaju procesów biznesowych.

Zarządzanie zamówieniami

System B2B wspiera obsługę sprzedaży na każdym etapie realizacji zamówienia pokazując np.: bieżące stany magazynowe, zapytania ofertowe oraz indywidualną specyfikację odbiorcy.

WebAPI

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych możliwa jest komunikacja pomiędzy użytkownikami, a systemem zlokalizowanym na serwerze za pośrednictem przeglądarki internetowej.

Katalog produktów

Przygotowane są szczegółowe katalogi pozwalające na precyzyjny opis specyfikacji produktów. Podczas wdrażania B2B(E) parametryzowana jest cała klasyfikacja produktów według standardu ETIM.

Segmentacja klientów

Wykorzystanie podzielenia klientów na różne segmenty pozwala oferować różne poziomy cen i zróżnicowane promocje dla wybranych grup odbiorców. Pomaga to lepiej poznać zachowania i potrzeby odbiorców.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia najwyżego poziomu bezpieczestwa dane przechowujemy na naszych wewnętrznych serwerach. Ponadto dla każdego z użytkowników ustalany jest określony zakres i dostęp do przechowanych informacji.

Korzyści z wdrożenia modułu "B2B(Elektro)":

Dostęp do aplikacji internetowej
Optymalizacja procesów biznesowych
Jednolite opisy produktów pomiędzy partnerami biznesowymi
Dokonywanie zakupów przez partnerów biznesowych przez całą dobę bezobsługowo
Błyskawiczne składanie zapytań ofertowych
Podgląd statusu realizacji zamówienia
Zredukowanie tworzenia papierowych dokumentów związanych z zakupem i sprzedażą
Łatwy i przejrzysty wgląd w historię zamówień i rozliczeń

Przykładowe wdrożenie:

Platforma B2B elektrotechnika
System B2B elektrotechnika
Oprogramowanie B2B elektrotechnika