Business Intelligence

Wielowymiarowe analizwanie i raportowanie danych

oprogramowanie Business Intelligence

Moduł BI to narzędzie dla kadry menedżerskiej wspomagające podejmowanie codziennych decyzji.

Moduł oparty jest o mechanizmy OLAP które w połączeniu z danymi firmowymi przekształcane są w wiedzę analityczną. Przekształcona wiedza może zostać użyta przez kadrę menedżerską która odpowiednio zinterpretowana może mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.Moduł BI pozwala na analizę kluczowych danych takich obszarów jak:
Sprzedaż
Rozliczenia sprzedaży (płatności za faktury)
Wiekowanie zapasów
Stany magazynowe (analiza ilościowo-wartościowa)
Dynamika sprzedaży
Planowanie działań sprzedażowych

Specyfikacja produktu:

Intuicyjny

Raporty generowane przez system są bardzo szczegółowe i mogą być odczytywane bez posiadania wiedzy technicznej na temat struktur danych. Dzięki temu raporty mogą być udostępniane na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Szybszy rozwój

Wykorzystanie modułu BI daje użytkownikom obszerną wiedzę potrzebną do podejmowania działań i interpretacji działań prowadzonych w firmie, poprawę wydajności tych działań oraz maksymalizację zysków.

Korzyści z wdrożenia modułu "BI":

Szybka i sprawna weryfikacja słabych stron biznesu. Naniesienie poprawek w odpowiednim czasie gwarantuje minimalizację strat związanych z funkcjonowaniem poszczególnych działów
Poprawa wyników finansowych firmy, dzięki szczegółowej analizie obszarów związanych ze sprzedażą
Realna wiedza na temat klientów i ich relacji z firmą
Reprezentowanie danych w formie przejrzystych wykresów
Poprawa efektywności planowania wyników sprzedażowych dzięki wykorzystaniu danych historycznych, realnych możliwości firmy oraz jej zasobów
Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych sprzedażowych oraz logistycznych
Możliwość analizy aktywności około sprzedażowych (np. skuteczności akcji promocyjnych)