Programy budżetujące dla księgowości

Analizy zapewniające sprawne zarządzanie firmą

program księgowy

Kompletne zestawienie mechanizmów i narzędzi niezbędnych do optymalizowania procesów i zasobów firmy.

Moduł "Budżetowanie" to narzędzie dla kadry menedżerskiej wspierające kontroling oparty o profesjonalne analizy i dostęp do najważniejszych informacji.Korzystając z modułu możliwe jest zdefiniowanie oraz zarządzanie planu finansowego związanego z budżetem firmy przy pilnowaniu go w ustalonych ramach czasowych.

Po wprowadzeniu i zgromadzeniu niezbędnych informacji system umożliwia generowanie sprawozdań oraz wskaźników ekonomicznych do wglądu i wydruku.

Szeroki zakres możliwości ustalenia wymiarów kontrolingowych ułatwia zbadanie konkretnych obszarów w firmie w których powstają koszta.

Specyfikacja produktu:

Obszerny

Nieograniczony zakres wymiarów kontrolingowych pozwalający dopasować i rozbudować system analiz do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Czujny

Po spersonalizowaniu pozwala na generowanie powiadomień informujących o przechyleniu ustalonych wartości powyżej wyznaczonego poziomu.

Szczegółowy

Pozwala zdefiniować, wyznaczyć i pokazać konkretne, pojedyńcze elementy budżetu. Dodatkowo pozwala ustalać dla każdego elementu osobne normy odchyleń od planu.

Przejrzysty

Oprócz możliwości weryfikowania wyników na podstawie tabel w systemie możliwe jest wygenerowanie wykresów obrazujących jak wygląda sytuacja na konkretnych płaszczyznach.

Wielopłaszczyznowy

Dostępne jest tworzenie analiz struktur wybranego sprawozdania w kilku okresach, jak i również tworzenie sprawozdań z przepływów pieniężnych.

Kompatybilny

Opisanie i stworzenie odpowiednich wymiarów kontrolingowych wykorzystywane może być w połączeniu z innymi modułami Commersoft ERP np. Finanse i Księgowść.

Korzyści z wdrożenia Modułu "Budżetowanie":

Wsparcie kontroli oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa dzięki możliwości przeprowadzenia wielowymiarowych analiz
Możliwość tworzenia sprawozdań finansowych w oparciu o szczegółowo wybrane przez siebie okresy, wymiary i kategorie
Poprawa efektywności w biznesowo najważniejszych obszarach firmy
Łatwy i szybki dostęp do szczegółowych informacji i analiz
Narzędzia pozwalające kontrolować plany będące w realizacji przy zmniejszonym ryzyku przekroczenia wygospodarowanego budżetu