Oprogramowani finansowe i księgowość

Wygodna kontrola finansów przedsiębiorstwa

oprogramowanie księgowe

System wspomaga prowadzenie pełnej księgowości.

Moduł "Finanse i Księgowość" to rozwiązanie stworzone by wspierać prowadzenie pełnej księgowości według przyjętych standardów w średnim i dużym przedsiębiorstwie.Funkcjonalność tego modułu spełnia oczekiwania w firmach z rozbudowaną strukturą w wielu lokalizacjach (np oddziały w różnych częściach świata lub prowadzenie księgowości dla wielu firm).

Wykorzystanie wymiarów kontrolingowych wspomaga zarządzanie firmą przez menagerów oraz daje cenne informacje do działu księgowego oraz kadry zarządzającej.

System przewiduje możliwość prowadzenia wielu różnych zestawień księgowych takich jak: Dziennik, Księga Główna, Księgi Pomocnicze oraz pozostałe zestawienia wymagane Ustawą o Rachunkowości.

Cały moduł jest na bieżąco aktualizowany względem zmian w przepisach podatkowych.

Specyfikacja produktu:

Zgodność z prawem

Dbamy o wysokie bezpieczeństwo prawne. Na bieżąco aktualizujemy informacje dla zachowania pewności, że księgowość prowadzona jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Weryfikacja różnic kursowych

Automatycznie wprowadzane są korekty związane ze zmianami różnic kursowych dla rozrachunków rozliczonych, operacji kasowych i bankowych przygotowywanych według systemu FIFO.

Finasowe rozliczenia międzyokresowe

System automatycznie generuje dowody memoriałowe zawierające przeksięgowanie odpowiednich kwot we wcześniej ustalonych okresach.

Raportowanie

Rozliczenia rozszerzone są o możliwość wygenerowanie stosownego raportu zawierającego wszystkie potrzebne informacje.

Windykacja

Udostępniamy różnorodne narzędzia wspomagające takie jak: raporty (m.i. wezwania do zapłaty, potwierdzenie sald), obsługa statusów czy naliczanie odsetek.

Bieżące kursy walut

Codziennie aktualizujemy do systemu bieżące kursy walut pobierając dane z naszych sprawdzonych i wiarygodnych źródeł.

Korzyści z wdrożenia Modułu "Finanse i Księgowość":

Niezależny i spersonalizowany system z dostępem do uporządkowanych danych finansowych firmy
Możliwość tworzenia profesjonalnych, przejrzystych raportów
Importowanie i przechowywanie dokumentów w systemie
Zautomatyzowanie pracy działu księgowości i finansów generujące wzrost efektywności
Mechanizmy kontrolne zmniejszające liczbę błędów popełnianych przez pracowników
Poprawa jakości podejmowanych decyzji biznesowych w oparciu o profesjonalne analizy finansowe
Gwarancja aktualności systemu względem zmieniających się przepisów prawa