OP - Obsługa Pożyczek

Kompletny system do zarządzania zobowiązaniami i należnościami.

Oprogramowanie do pożyczek

Narzędzie dla firm specjalizujących się w udzielaniu pożyczek, pożyczek pod zastaw nieruchomości, kredytów i dostarczaniu finansowania.

System "Obsługa Pożyczek" pozwala kompleksowo zarządzać całym procesem udzielenia pożyczki.Złożone procesy opisane przez system pozwalają na:
Przyjmowanie wniosków i śledzenie całej ścieżki potrzebnej do udzielenia pożyczki
Szczegółowe opisywanie wniosków razem ze zdjęciami i załącznikami
Zarządzanie akceptacjami
Zarządzanie procesem zbierania zobowiązań
Generowanie raportów opartych o wybrane parametry

Specyfikacja produktu:

Rozbudowany

Portal tworzy zintegrowane środowisko dla parterów handlowych oraz możliwość ewidencji i kontroli wniosków o pożyczkę.

Szczegółowy katalog

Rozbudowany katalog wniosku pozwala na zbieranie szczegółowych informacji takich jak: adresy, załączone dokumenty, zdjęcia, historia komunikacji.

Pełna kontrola

Ewidencja i kontrola udzielonych pożyczek. Kontrola harmonogramu pożyczki po stronie wypłat i spłat.

Wezwania do zapłaty

Moduł wezwań do zapłaty pozwala na automatyczną kalkulację stanu zobowiązania wynikającego z umowy.

Przypomnienia

Kontrola i automatyczna sygnalizacja opóźnionych spłat umowy pożyczki.

Korzyści z wdrożenia systemu "Obsługa pożyczek":

Ułatwiona komunikacja z partnerami handlowymi
Kontrola harmonogramu pożyczki
Automatyczne powiadomienia o opóźnionych spłatach rat pożyczki
Kontrola ewidencji wniosków ich zawartości i dokładności danych