PI - Portfel Inwestycyjny

Kompletny system dla organizacji inwestycyjnej.

oprogramowanie dla rynku kapitałowego

Intuicyjne środowisko wspomagające planowanie, zarządzanie oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

System "PI" to nowoczesne narzędzie dla instytucji finansowych zarządzających majątkiem klienta. Łączy intuicyjność z profesjonalnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Stwarza wspólne środowisko dla inwestora i doradcy finansowego potrzebne do prawidłowej komunikacji oraz wzrostu planowanych inwestycji.System oferuje wsparcie procesów zarządzania aktywami, wyceny i księgowości funduszy, pomiaru ryzyka, pomiaru efektywności portfeli oraz raportowania regulacyjnego.

Konfiguracja odbywa się przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klienta co stwarza nieograniczone możliwości dla każdej ze stron.

Specyfikacja produktu:

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Najważniejszy jest zysk z inwestycji dlatego po wejściu w okno wybranego portfela wyszczególniona została wartość zainwestowanego kapitału, jego aktualna wartość oraz aktualny wynik finansowy. Pod tymi informacjami w przejrzystym zestawieniu zostały wymienione istotne parametry takie jak ilość kupionych akcji, cena zakupu, aktualna cena, zysk z waloru czy zysk z inwestycji.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe oraz finansowe są bardzo poufne. Dostęp do tych informacji uzależniony jest od wcześniej ustalonego zakresu uprawnień. Dostęp do informacji mają tylko i wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia co zapewnia pełną kontrole nad posiadaną bazą danych. Wszystkie informacje są przechowywane na serwerach firmy CommerSoft dzięki czemu zapewniona jest dodatkowa ochrona.

Przejrzystość

Podczas analizy ważne jest aby skupiać się na informacjach, a nie na środowisku. Odpowiedni układ elementów i specjalnie dobrana paleta barw zapewniają najwyższy komfort w użytkowaniu.

Mobilność

Cały system mieści się w chmurze dzięki czemu dostęp do platformy możliwy jest z każdego miejsca i urządzenia podłączonego do sieci internetowej. Wystarczy wpisać adres i podać swój indywidualny login i hasło.

Obsługa procesu pozyskiwania klienta

Już przy prowadzeniu wstępnych rozmów z klientem jest możliwość zakładania profilu potencjalnego klienta wśród kontrahentów dostępnych doradcy. Oprócz informacji niezbędnych dla doradcy jest również możliwość rejestrowania kontaktów z klientem, przygotowywania propozycji rozwiązań finansowych gotowych do zaprezentowania oraz transformowania potrzebnych informacji do formatu PDF.

Kontrahenci

Do dyspozycji jest wyspecjalizowany formularz umożliwiający zebranie i segregowanie zróżnicowanych informacji, możliwość wyselekcjonowania osób na konkretne role oraz przegląd historii powierzonych spraw i zadań. Dodatkowo za specjalnymi uprawnieniami można importować i eksportować bazę kontrahentów m.in.: w przypadku przenoszenia kontrahentów z firmy do firmy.

Symulacje

System daje możliwość tworzenia symulacji portfeli inwestycyjnych które pozwalają zwiększyć jakość optymalizacji podejmowanych decyzji. Na jednym koncie kontrahenta można prowadzić wiele różnych rachunków w tym rachunki symulacyjne. Pozwala to na konstruowanie alternatywnych rozwiązań i możliwość porównania ich efektów z faktycznymi decyzjami.

Nadawanie uprawnień

Podział uprawnień na różnych użytkowników. W zależności od potrzeb i zakresu odpowiedzialności istnieje możliwość ustalania dostępu do danych. Od wglądu w portfel inwestycyjny, poprzez zarządzanie kontrahentami aż po zbiorcze raporty. Dzięki możliwości nadawania uprawnień odpowiednim użytkownikom zachowany zostaje porządek przepływu oraz dostępu do informacji.

Korzyści z wdrożenia systemu "Portfel Inwestycyjny":

Stworzenie wspólnego środowiska dla inwestora i doradcy finansowego potrzebne do prawidłowej komunikacji oraz wzrostu planowanych inwestycji
Wsparcie procesów zarządzania aktywami, wyceny i księgowości funduszy, pomiaru ryzyka, pomiaru efektywności portfeli oraz raportowania regulacyjnego
Dokładny wgląd w historię transakcji oraz wykresy i histogramy będące silnym narzędziem wspierającym przy podejmowaniu decyzji
Generowanie wyspecjalizowanych raportów na bazie aktywów objętych usługą doradztwa
Pełna ochrona danych osobowych oraz finansowych wprowadzonych do systemu dzięki przechowywaniu informacji na wewnętrznych serwerach Commersoft
Stonowana kolorystyka, intuicyjne funkcjonowanie oraz logiczne ułożenie elementów w systemie pozwalające z tą samą lekkością i przyjemnością obsługiwać system niezależnie od spędzonego nad nim czasu
Dostęp do systemu z każdego miejsca posiadającego połączenie z internetem i przeglądarkę internetową
System automatycznie aktualizuje wszystkie niezbędne informacje o najważniejszych czynnikach wpływających na decyzje m.in.: kursach walut, notowaniach, indeksach
Dostęp do rozbudowanego modułu do zarządzania informacjami o kontrahentach i potencjalnych klientach
Możliwość tworzenia symulacji portfeli inwestycyjnych co zapewnia doskonały sposób na bieżące weryfikowanie sytuacji na zróżnicowanych rynkach oraz wirtualne sprawdzenie odważnych inwestycji
Nadawanie uprawnień odpowiednim użytkownikom zachowujące porządek przepływu oraz dostępu do informacji

Przykładowe wdrożenie:

obrazek
obrazek
obrazek