Program do obsługi reklamacje

Zarządzanie reklamacjami towarów i usług

Generowanie zbiorczych reklamacji do dostawców na podstawie zebranej dokumentacji.

Moduł obsługuje cały proces zarządzania reklamacji i wad stwierdzonych przed sprzedażą towaru, zarówno względem odbiorców jak i dostawców.Dzięki modułowi "Reklamacje" możliwa jest kompleksowa obsługa dokumentów reklamacji:

Zgłoszenia reklamacji
Przyjęcia reklamacji
Przekazania do wyjaśnienia
Rozpatrzenie reklamacji
Realizacja reklamacji
Zakończenie reklamacji

Specyfikacja produktu:

Rozbudowane archiwum

Wprowadzając nowy dokument reklamacji użytkownik ma możliwość wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji.

Łatwe wyszukiwanie

Dostępna jest wielowymiarowa wyszukiwarka ułatwiająca odnajdywanie i zarządzanie dokumentami m.i. po unikalnym numerze faktury.

Profesjonalne analizy

Informacje w systemie są na bieżąco archiwizowane. Na ich podstawie można generować analizy pozwalajace wyznaczyć najbardziej reklamowane produkty, reklamacje przeterminowane, koszty obsługi reklamacji itp.

Załączniki

Do każdego rejestru reklamacji istnieje możliwość dodania oraz odglądu załącznika w wielu formatach (tekst, zdjęcie, wideo, excel itp).

Współpraca z innymi modułami

Po odpowiednim skonfigurowaniu modułu magazynowego i sprzedażowego możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów np związanych z rejestrem przyjęcia i wydania towarów lub korekty do dokumentu sprzedaży na podstawie którego przyjęto zwrot.

Korzyści z wdrożenia modułu "Reklamacje":

Kontrola przebiegu procesów reklamowanych towarów
Spersonalizowana konfiguracja i rozbudowa procesów
Uproszczony i uporządkowany sposób zarządzania informacjami z dostawcami i klientami
Możliwość weryfikacji ścieżki danego produktu/partii
Nieograniczony dostęp do aktualnych informacji dotyczących reklamacji
Redukcja kosztów związanych z obsługą reklamacji
Zwiększenie jakości obsługi klientów