Środki trwałe - automatyzacja księgowa

Zarządzanie majątkiem firmy

Moduł ma za zadanie maksymalne ułatwienie zarządzania majątkiem firmy.

Rozbudowana funkcjonalność pozwala wykorzystywać mechanizm niezależnie czy jest to mała firma, biuro rachunkowe czy wieloodziałowe przedsięborstwo.Możliwe jest prowadzenie ewidencji:
Środków trwałych
Wartości niematerialnych
Wartości prawnych
Wyposażenia
Dowolnych typów zdefiniowanych przez użytkownika

Specyfikacja produktu:

Kartoteka

To główny element modułu. Zawarte w nim są informacje o środkach, ich aktualnym stanie i wartości np.: numer inwentarzowy, nazwa, grupa klasyfikacji środków trwałych.

Historia

System pozwala zapisać historię stanów kartotek po każdej zmianie i wykonanej operacji. Pozwala to na analizę wartości inwentarzowych, umorzenia czy amortyzacji.

Plan kont i dekrety

Moduł ten idealnie współpracuje z modułem "Finanse i Księgowość" wykorzystując zdefiniowane w nim plany kont. Każdej operacji zostaje przypisany schemat księgowania, będący wyznacznikiem metody tworzenia dekretu.

Inwentaryzacja

Przygotowany został specjalny schemat pozwalający przeprowadzić kompletną inwentaryzację środków trwałych (przygotowanie planów inwentaryzacji, generacja arkuszy spisowych, uzupełnianie ilości w arkuszach).

Raporty

Moduł pozwala wygenerować stosowne raporty w formie graficznych wydruków, dynamicznych przeglądarek i tabel przestawnych.

Operacje

Funkcja ta pozwala prześledzić komplentą historię środka trwałego od momentu w którym pojawił się w firmie i został wprowadzony do rejestru.

Korzyści z wdrożenia modułu "Środki Trwałe":

Kompleksowe wsparcie obsługi rozliczania amortyzacji, dwóch równoległych ciągów amortyzacji oraz uaktualniania środków trwałych
Nieograniczony dostęp do uporządkowanych danych na temat majątku przedsiębiostwa
Sprawne zarządzanie aktywami trwałymi firmy
Moduł idealnie współgra z modułem "Finanse i Księgowość"
Możliwość generowania raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi
Automatyzacja naliczania i księgowania odpisów amortyzacyjnych