Oprogramowanie zaopatrzeniowe

Jeden mechanizm do wielu procesów.

Mechanizm wspomagający efektywne wykorzystanie surowców oraz magazynów.

Moduł "Zaopatrzenie" pomaga przy tworzeniu zamówień do dostawców. Stwarza odpowiednie środowisko dla zarządzania ofertą oraz dla sprzedaży produktów w sieci.System oparty jest na zaawansowanych algorytmach pozwalających bardzo precyzyjne opisać potrzebne parametry.

Dzięki temu możliwe jest kompleksowe zarządzanie zamówieniami. Zaczynając od tworzenia propozycji zamówień do dostawców, poprzez planowanie dystrybucji i redystrybucji, aż po generowanie planów produkcji.

System analizuje wyniki historyczne i na ich podstawie wylicza planowaną sprzedaż i zapotrzebowanie na towar. Pozwala to wygenerować różne propozycje przesunięć dla optymalizacji stanu magazynowego.

Specyfikacja produktu:

Efektywność

Wykorzystanie modułu pozwala zachować ciągłość sprzedaży oraz efektywnie zarządzać asortymentem w poszczególnych lokalizacjach. Szczegółowo przemyślane oprogramowanie weryfikuje zachowanie oraz sezonowość popytu na konkretny towar co pozwala mu na generowanie propozycji zapotrzebowania na towar w każdym oddziale firmy.

Pełna parametryzacja

Prezycyjny wachlarz możliwości wspiera określenie szczegółowych parametrów kluczowych dla systemu. Pozwala to na optymalizacje stanów magazynowych oraz konfiguracje wydajnego harmonogram dostaw. Możliwe jest również przeprowadzenie analizy zapotrzebowania w przypadku nagłego wzrostu popytu o dany wskaźnik.

Kartoteka

Przechowuje informacje związane z całym asortymentem ewidencjonowanym w systemie. Jest to element kooperujący z pozostałymi modułami systemu Commersoft ERP.

Korzyści z wdrożenia Modułu "Zaopatrzenie":

Korzystniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dzięki zminimalizowaniu czasu leżenia towaru na magazynie oraz mechanizmom pozwalającym reagować i planować dostawy w każdym momencie ("Just in time")
Fizyczne zmniejszenie stanów magazynowych z zachowaniem lub zwiększeniem dostępności towarów
Zwiększenie efektywności procesów zachodzących podczas magazynowania
Zmniejszenie czasu i kosztów dostaw
Zmniejszenie kosztów obsługi magazynowej, a co za tym idzie magazynowania
Oszczędność własnego czasu ze zmniejszeniem ryzyka błędu dzięki automatyzacji procesów zamówień do dostawców oraz zaopatrzenia placówek
Zmniejszenie zamówień do dostawców dzięki automatyzacji redystrybucji towarów nadmiarowych i zalegających
Zarządzanie towarem przystosowane do zmieniających się warunków i parametrów, dzięki wykorzystaniu różnych mechanizmów dla różnych grup towarów i realizowanych procesów
Redukcja sprzedaży utraconej, dzięki optymalizacji zamówień zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zwiększenie płynności finansowej, dzięki zmniejszeniu ilości zamrożonego kapitału w towarze