PIM - Zarządzanie Produktami

System zarządzania informacją produktową.

Scentralizowane zarządzanie informacjami katalogowymi i produktami.

System PIM został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą produktów w sklepach internetowych, gdzie bardzo ważne jest poprawne, logiczne i sprawne zarządzanie produktami.Korzystanie z tego rozwiązania pozwala zcentralizować dane używane przez przedsiębiorstwo oraz nadać im jednolity sposób archiwizowania i katalogowania.

Przechowywanie danych w jednym, scentralizowanym miejscu zapewnia w najwyższym stopniu utrzymanie spójności informacji, niepowtarzanie się ich w różnych źródłach firmy co w konsekwencji przekłada się redukcję utraconych informacji oraz wzrost efektywności i spadek kosztów.


Zarządzanie Informacją Techniczną - ETIM:

ETIM stanowi ujednoliconą klasyfikację produktów elektrotechnicznych, zaprojektowaną tak, aby ułatwić wszystkim podmiotom w tym sektorze jednoznaczną i skuteczną komunikację dotyczącą tych wyrobów. Klasyfikacja ta obejmuje klasę produktów oraz cechy (parametry), które są opisane w znormalizowany sposób. Oprócz tego, każda klasa posiada różne synonimy. To sprawia, że wyszukiwanie właściwego produktu jest dużo prostsze dla wszystkich. Klasyfikacja produktów i ich jednoznaczny opis zapobiegają językowemu zamieszaniu i błędom, pozwalają zidentyfikować produkt i handlowe dane w standardowy sposób oraz wymienić je w formie elektronicznej między różnymi partnerami biznesowymi.


Specyfikacja produktu:

Nieograniczona baza produktów

W rozwijającym się przedsiębiorstwie wraz z rosnącym doświadczeniem zwiększa się również gama asortymentu. Nasz system pozwala na tworzenie nieograniczonych magazynów wyspecjalizowanych produktów.

Precyzyjność

Każdy produkt wyróżnia się wyjątkową specyfikacją. Z tego powodu niezwykle istotne jest aby produkty zawierały przejrzyste opisy. Ułatwia to klientom identyfikację kluczowych informacji i co za tym idzie podjęcie decyzji zakupowej.

Łatwość modyfikacji

System pozwala na zmodyfikowanie informacji i specyfikacji w danym katalogu produktu co pozwala zaoszczędzić czas i w łatwy sposób wprowadzić poprawki i aktualizacje do grupy produktów.

Optymalizacja nomenklatury

Dla zwiększenia precyzji oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności wymagane jest ujednolicenie numenklatury dzięki czemu zachowany zostaje porządek i przejrzystość w całym archiwum produktów.

Międzynarodowe standardy

System jest przygotowany do współpracy przy imporcie informacji produktowych z międzynarodowymi standardami handlowymi takimi jak: ETIM, BMECat, eClass, ProfiClass, UNSPSC.

Logiczne wyszukiwanie

Dzięki profesjonalnej kategoryzacji produktów możliwe jest precyzyjne, a zarazem efektywne i przyjazne wyszukiwanie produktów w serwisie internetowym.

Korzyści z wdrożenia Modułu "PIM":

Profesjonalne zarządzanie nieograniczoną ilością produktów wymagających precyzyjnych opisów
Uniknięcie powtarzania się danych produktowych w kartotekach i archiwum informacji
Scentralizowane zarządzanie produktami dające oszczędności w wykorzystaniu zasobów ludzkich
Uproszczone oraz skrócone okresy przygotowywania materiałów reklamowych
Zoptymalizowana jakość danych pozwalająca na przetwarzanie informacji na wielu płaszczyznach
Podniesienie standardu wewnętrznego dostępu do informacji
Ulepszenie dystrybucji danych produktowych w handlu międzynarodowym

Przykładowe wdrożenie:

obrazek
obrazek
obrazek