Zarządzanie zmianą

Sprawna implementacja, testowanie zmian w systemie ERP oraz bieżące aktualizacje.

Gwarancja stabilnego i bezpiecznego użytkowania oraz rozwój wdrożonej aplikacji.

Moduł "Zarządzanie Zmianą" ma za zadanie wsparcie implementacji oraz testowania zmian dokonywanych w systemie ERP jak i również wprowadzanie tych zmian do użytkowanego systemu.System wykorzystywany jest zarówno na etapie wdrożeniowym jak i również po jego zakończeniu w ramach prac rozwojowych na zasadach ustalonego zaplecza serwisowego.

Korzystanie z tego systemu daje gwarancję nanoszenia aktualizacji systemu do wyższych wersji. Co za tym idzie klient ma zapewniony dostęp do usprawnień powstających w wyniku prac rozwojowych realizowanych przez Commersoft przy jednoczesnym zachowaniu ustalonej funkcjonalności.

Specyfikacja produktu:

Środowisko testowe

Dla zapewnienia wysokiej jakości wprowadzanych aktualizacji klient otrzymuje dostęp do specjalnie przygotowanego środowiska testowego które umożliwa sprawdzenia rozwiązania przez implementacją.

Historia zmian

Wszystkie zmiany w systemie są dokładnie opisane za pomocą specjalnego protokołu który zawiera między innymi datę oraz autora zmiany. Dostęp do tych informacji może być udostępniany innym użytkownikom.

Kontrola procesów

Zmiany wprowadzane są według jednego schematu i dostarczane wyłącznie poprzez skrypt. Każde wprowadzenie zmiany przez użytkownika jest odnotowywane przez system. Zwiększa to bezpieczeństwo oraz stabilność działania systemu ERP.

Niezależność

Wprowadzanie zmian jest dostępne dla odpowiednio uprzywilejowanych użytkowników dzięki czemu skraca się czas reakcji bez konieczności ingerencji ze strony zespołu wdrożeniowego Commersoft.

Personalizacja

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego rozwiązania na początku definiowane są wszystkie najważniejsze parametry określające na jakich serwerach, w jakich bazach danych i według jakiej kolejności będą wprowadzane aktualizacje.

Korzyści z wdrożenia modułu "Zarządzanie Zmianą":

Niezależność w rozwijaniu systemu ERP
Dostęp do wygodnego środowiska testowego
Kontrola nad wprowadzanymi zmianami
Bezpieczna implementacja